رزرو سالن ورزشی فوتسال پیام

آدرس سالن: سه راه دانش (ورودی زیبا شهر)، روبروی دادگاه انقلاب، جنب پارکینگ ثامن، باشگاه ورزشی پیام مخابرات

ساعت / تاریخ 04-31 یکشنبه 05-01 دوشنبه 05-02 سه شنبه 05-03 چهارشنبه 05-04 پنج شنبه 05-05 جمعه 05-06 شنبه
01:30
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
7:30
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
9:00
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
10:30
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
12:00
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
13:30
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
15:00
رزرو شده
بسکتبال لیدوما
رزرو شده
بسکتبال لیدوما
رزرو شده
بسکتبال لیدوما
رزرو شده
بسکتبال لیدوما
رزرو شده
بسکتبال لیدوما
رزرو شده
بسکتبال لیدوما
رزرو شده
بسکتبال لیدوما
16:30
رزرو شده
فوتسال لیدوما
رزرو شده
بسکتبال لیدوما
رزرو شده
فوتسال لیدوما
رزرو شده
بسکتبال لیدوما
رزرو شده
فوتسال لیدوما
رزرو کنید
رزرو شده
بسکتبال لیدوما
18:00
رزرو شده
حسین خدری
رزرو شده
والیبال لیدوما
رزرو کنید
رزرو شده
والیبال لیدوما
رزرو کنید
رزرو شده
فاروق ناروئی
رزرو شده
والیبال لیدوما
19:30
رزرو شده
مصطفی براهویی
رزرو شده
مخابرات
رزرو شده
نوراحمد مره ای
رزرو شده
مخابرات
رزرو شده
هوشنگ آذین
رزرو کنید
رزرو شده
مخابرات
21:00
رزرو شده
بچه خاله
رزرو شده
ابراهیم سارانی
رزرو شده
امیرحمزه کرم زهی
رزرو شده
الیاس شه بخش
رزرو شده
بچه خاله
رزرو شده
عبدالرشید شاه زائی
رزرو شده
امیر ارسلان شه بخش
22:30
رزرو شده
امید
رزرو شده
یحیی ریگی
رزرو شده
سعید رخشانی
رزرو شده
مهراب رخشانی
رزرو شده
امید
رزرو شده
مصطفی براهویی نژاد
رزرو شده
ابراهیم نارویی
23:59
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
طراحی و توسعه توسط شرکت لیدوما.