رزرو سالن ورزشی فوتسال پیام

آدرس سالن: سه راه دانش (ورودی زیبا شهر)، روبروی دادگاه انقلاب، جنب پارکینگ ثامن، باشگاه ورزشی پیام مخابرات

ساعت / تاریخ 09-13 دوشنبه 09-14 سه شنبه 09-15 چهارشنبه 09-16 پنج شنبه 09-17 جمعه 09-18 شنبه 09-19 یکشنبه
01:30
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
7:30
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
9:00
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو شده
مصطفی کمالی
رزرو کنید
رزرو کنید
10:30
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو شده
مصطفی شهابی فر
رزرو کنید
رزرو کنید
12:00
رزرو شده
محمد
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو شده
میلاد شیروانی
رزرو کنید
رزرو کنید
13:30
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو شده
مهدی نوری
رزرو شده
امیر ارسلان معینی زاده
رزرو کنید
رزرو کنید
15:00
رزرو شده
لیدوما بانوان
رزرو شده
بسکتبال آقایان
رزرو شده
لیدوما بانوان
رزرو شده
بسکتبال آقایان
رزرو شده
ایمان سرحدی
رزرو شده
لیدوما بانوان
رزرو شده
بسکتبال آقایان
16:30
رزرو شده
محمد قنبرزهی
رزرو شده
بانوان عقاب
رزرو شده
مخابرات
رزرو شده
بانوان عقاب
رزرو شده
علیرضا راشکی
رزرو کنید
رزرو شده
بانوان عقاب
18:00
رزرو شده
مخابرات (بانوان)
رزرو شده
خلیل
رزرو شده
والیبال لیدوما بانوان
رزرو شده
مجتبی پودینه
رزرو شده
خلیل
رزرو شده
مخابرات (بانوان)
رزرو شده
یاسین
19:30
رزرو شده
مخابرات
رزرو شده
احمد مینگل
رزرو شده
مراد محمد گمشادزهی
رزرو شده
هوشنگ آذین
رزرو شده
زکریا پکیردادزهی
رزرو شده
احمد مینگل
رزرو شده
پست بانک
21:00
رزرو شده
یاسر پرکوک
رزرو شده
امین الله گمشادزهی
رزرو شده
سید محمود حسینی
رزرو شده
مصطفی حسینی
رزرو شده
جمشید خلیل نسب
رزرو شده
عادل امیدی
رزرو شده
مصطفی
22:30
رزرو شده
یاسر شه بخش
رزرو شده
کاشانی
رزرو شده
عادل امیدی
رزرو شده
یونس براهویی مقدم
رزرو شده
زکی شاه
رزرو شده
سید علی اکبر خانه زرین
رزرو شده
حمید کوچلو
23:59
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
طراحی و توسعه توسط شرکت لیدوما.